۱۳۹۸-۰۲-۲۵

دیدار دکتر مهدی نژادنوری به همراه مدیران معاونت علمی با تولیت آستان قدس رضوی

دکتر مهدی نژادنوری معاونت علمی آستان قدس رضوی به همراه مدیران معاونت با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود