۱۳۹۸-۰۲-۰۴

اولین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی برگزار شد

نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی ، ۲۱ الی ۲۳ فروردین ماه با حضور استادان، دانشجویان و ایده پردازان حوزه اجتماعی توسط دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت معاونت علمی آستان قدس رضوی و پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد.

علیرضا جاویدعربشاهی مشاور معاونت علمی آستان قدس رضوی و مدیراجرایی اولین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی ضمن تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه از کسب و کارهای اجتماعی گفت: آستان قدس رضوی به عنوان یکی از مهمترین حامیان کارآفرینی اجتماعی می توان از ایجاد،رشد و توسعه کسب و کارهای اجتماعی حمایت نماید.

شایان ذکر است این رویداد با حضور بیش از ۱۳۰ نفر در قالب ۱۵ گروه متشکل از ایده پروران و علاقمندان به ایجاد کسب و کارهای اجتماعی ۲۱ الی ۲۳ فروردین ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود