۱۳۹۷-۱۲-۱۵

درباره ما

 

معاونت علمی آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۵ به منظور راهبری امور مربوط به حوزه علم و فناوری در آستان قدس رضوی ، تاسیس شد. شرح وظایف این معاونت بدین شرح میباشد:

 1. تدوین سیاست‌های علمی و فناوری آستان قدس رضوی و ارزیابی مستمر برنامه‌ها در مسیر تحقق اهداف و سیاست ها در سطح استان قدس رضوی و موسسات تابعه
 2. تعیین اولویت های آموزشی پژوهشی و فناوری در چارچوب سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی
 3. برنامه ریزی سازماندهی و نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فناوری آستان قدس رضوی
 4. طراحی و تدوین برنامه‌های علمی میان مدت و بلند مدت و ایجاد ساز و کارهای لازم جهت اجرایی شدن آنها به عنوان مقدمه‌ای بر مرجعیت علمی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی آستان قدس رضوی
 5. برنامه ریزی جهت توسعه مرزهای دانش اسلامی و رسیدن به مرجعیت علمی جهانی در حوزه های موضوعی زیارت تبلیغ تربیت و تمدن نوین اسلامی
 6. به روزرسانی ساختار های آموزشی پژوهشی و فناوری
 7. نیاز شناسی آموزشی پژوهشی و فناوری آستان قدس رضوی با همکاری نهادها و موسسات و مراکز ذیربط آستان و پشتیبانی علمی از کلیه فعالیت ها و برنامه ریزی جهت دانش بنیان شدن امور از طریق افزایش سهم علم و فناوری در کلیه فعالیت‌ها
 8. راهبری و حمایت از کلیه مراکز علمی آستان قدس رضوی
 9. ایجاد و تقویت ارتباطات فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی بین المللی در داخل و خارج کشور در زمینه علم و فناوری در چارچوب سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی
 10. تهیه و تنظیم بودجه سالانه موردنیاز طرح‌های کلان آموزشی پژوهشی و فناوری آستان قدس رضوی و موسسات تابعه
 11. ایجاد شبکه نخبگان و دانشمندان رضوی به منظور بهره‌گیری از توان تخصص آنان در پیشبرد ماموریت ها و وظایف معاونت و مراکز علمی آستان و مشارکت فعال در طرح خادمین علمی
 12. حمایت از ایجاد و توسعه طرح ها و کسب و کارهای دانش بنیان با همکاری سازمان اقتصادی از طریق شهرک علم و فناوری
 13. برنامه ریزی و سازماندهی جهت توسعه و ترویج وقف دانش بنیان در داخل و خارج کشور
 14. سازماندهی کلیه فعالیت‌های حوزه سلامت آستان قدس رضوی در قالب بنیاد سلامت رضوی به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیت های تخصصی درمانی و دارویی و رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه و جهان
 15. ارائه گزارشات منظم شش ماهه و سالانه از روند امور به تولیت آستان قدس رضوی

 

همچنین نمودار ذیل بیانگر ساختار سازمانی معاونت علمی آستان قدس رضوی میباشد:

چارت معاونت علمی آستان قدس رضوی