۱۳۹۷-۱۲-۰۷

بنیاد سلامت رضوی

بنیاد سلامت آستان قدس رضوی بنیاد سلامت وظیفه برنامه‌ریزی ارائه پایش و ارزشیابی خدمات سلامت به منظور کمک به تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه زائرین و مجاورین و افزایش طول عمر توام با توانایی و با محوریت پیشگیری را در آستان قدس رضوی را عهده دار میباشد. قسمت عمده ای از ماموریت های این بنیاد در قالب موسسات وابسته شامل بیمارستان رضوی، موسسه درمانی و موسسه دارویی نهادینه شده است و بنیاد وظیفه هدایت و هم افزایی هر چه بیشتر این موسسات و فعال کردن ظرفیت های قابل استفاده از جمله وقف و نذر، خادمیاری و محرومیت زدایی در حوزه درمان را دنبال مینماید. ارائه خدمات سلامت با محوریت چهار رکن اساسی در بنیاد سلامت مد نظر قرار دارد: 1- امام رضا علیه السلام به عنوان منبع اصلی فرهنگ و انگیزه ارائه خدمت 2- زائرین و عامه مردم در قالب مراجعه کننده و خدمت گیرنده 3- خادم یاران سلامت به عنوان مجموعه افراد خدمت دهنده 4- وقف و خیرین به عنوان منبع پایدار و مستمر در تأمین هزینه‌های خدمت ویژگی های مد نظر در خدمات بنیاد سلامت رضوی بدین شرح است : 1- خدمت رسانی به عامه مردم به ویژه اقشار کم برخوردار با اولویت زائرین و مجاورین در سطح ملی 2- استفاده از فناوری های برتر در ارائه خدمات سلامت در کلیه زمینه‌ها 3- استفاده از طب سنتی طب رایج و استفاده از دانش سلول‌های بنیادی و روش‌های جدید سلول درمانی و روان‌درمانی 4- استفاده از منابع پایدار از قبیل وقف و خیرین در تولید خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی 5- استفاده از تله مدیسین در درمان های تخصصی پزشکی رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه سیاست‌های اجرایی بنیاد سلامت رضوی ارجحیت دارد و با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه های سلامتی ، کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی ، تهیه پیوست سلامت برای دهه‌های کرامت محرم و صفر کاروان‌های زائرین پیاده دنبال میشود. همچنین ارتقاء خدمات در حوزه گردشگری سلامت، جلب اعتماد و کمک های مردمی وخیرین، جذب و سازماندهی نیروهای متخصص و شیفته خدمت و پیگیری ساخت دارالشفا در مناطق محروم و تجهیز بیمارستان های اتوبوسی سیار از دیگر ماموریت های بنیاد سلامت رضوی به شمار میرود. حسب پیشنهاد معاونت علمی آستان قدس رضوی و با توجه به برخورداری از مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی دکتر محمود شبستری به ریاست بنیاد سلامت رضوی منصوب شد. این متخصص قلب و عروق در کارنامه کاری خود عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ریاست کت لب بیمارستان امام رضا(ع)، ریاست بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد و همچنین ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد را داشته و نیز اخیرا ریاست شورای راهبردی قلب و عروق بیمارستان رضوی و ریاست هیئت مدیره این بیمارستان را برعهده داشته است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود