۱۳۹۸-۰۶-۲۴
مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی برگزار می کند:

دومین مدرسه فصلی روان شناسی اسلامی

همزمان با ایام پایانی تعطیلات تابستانی دانشگاه های کشور دومین دوره مدرسه فصلی روان شناسی اسلامی در مشهد مقدس برگزار خواهد گردید. این رویداد علمی به کوشش مرکز جامع مشاوره استان قدس رضوی و در مورخ 27 الی 29 شهریور ماه با موضوع پروتکل های درمانی و مداخلات روان شناختی با رویکرد دینی روی خواهد داد.

سرفصل های آموزشی دومین مدرسه فصلی روان شناسی اسلامی به شرح زیر می باشد.

-الگوی زوج درمانی اسلامی
- مداخلات خانواده درمانگری سیستمی معنوی
-پروتکل مهر- قدرت
-پروتکل انعطاف- نفوذ ناپذیری
-پروتکل رها- آشکار سازی

- پروتکل درمانی ارتباط بر مبنای سهم گذاری
- پروتکل مشاوره غم و اندوه با رویکرد معنوی
- مداخله درمان شناختی- رفتاری مذهبی افسردگی
-الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد
- پروتکل درمانی cbt مذهبی

- الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد

لازم به ذکر است دانش پژوهان گرامی ، می توانند با استفاده از لینک زیر در این رویداد علمی ثبت نام نمایید.

bit.ly/2k5N53E

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود